Miejski Zakład Komunikacyjny w Pabianicach Sp. z O.O. ul. Lutomierska 48
tel. 42 215 51 95
sekretariat@mzkpabianice.pl